Restaurované drobné stojící objekty

About

Drobné stojící objekty

Dveře či Vrata vstupní

Fládrování

Kostelní lavice

Malovaný lidový nábytek

Podlahy

Restaurované postele

Schody

Restaurované skříně a kredence, Restaurovaný malovaný selský nábytek

About

Restaurované šatní skříně

Stoly

Restaurované stroje a nářadí

Roubení, dřevěné obklady, trámové stropy

About

Zrestaurované či nově vytvořené

Restaurované truhly a bedny

Závěsné předměty

About

Závěsné předměty

Restaurované židle, křesla, lavice

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich