CV

Curriculum Vitae

 

Jméno:                                              MgA. Martin Jelínek, DiS.

Datum narození:                                28.1.1979

Trvalé bydliště:                                   Krásné 32, Sněžné 592 03

Stav:                                                  Ženatý

 

Vzdělání:

1993-1997      Gymnasium K.V.Raise, Hlinsko v Čechách, 59201

1997-1998      Jazyková škola v Chrudimy/německý jazyk/Státní zkouška/základní/

1998-2000      Vyšší odborná škola pedagogická v Litomyšli

Titul: DiS

2000-2002      Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta pedagogická

                /výtvarná výchova pro základní umělecké školy/

2002-2006      Fakulta Výtvarných umění VUT, Brno

Bakalářské studium v Ateliéru Environment

/vedoucí Ateliéru doc. ak. mal. Vladimír Merta,  Asistent  doc.MgA. Marian Palla  /

                         Státní zkouška: Dějiny Umění

Titul: BcA.

2006-2008      Magisterské studium v Ateliéru Environment

vedoucí Ateliéru doc. Akad. mal. Vladimír Merta,

Asistent doc. MgA. Marian Palla

                      Státní diplomová zkouška: Sociální zařízení denní nutnosti

Titul: MgA.

 

 

 


T F m
Květen 22, 2012